Co powinniśmy wiedzieć o tłumaczeniach kart charakterystyki?

Dystrybutorzy, producenci oraz importerzy niebezpiecznych substancji dla życia, zdrowia oraz naturalnego środowiska są zobowiązani regulacjami unijnymi, oraz wewnętrznymi do sporządzania karty charakterystyki niebezpiecznej substancji, dla każdego niebezpiecznego produktu wprowadzanego do handlowego obiektu. Sam sposób przygotowania oraz także tłumaczenie kart charakterystyki – Tłumaczenia – GK jest obwarowane licznymi wymaganiami, oraz regulacjami. Jego struktura oraz zawartość normowane są przepisami…