Czym są tłumaczenia medyczne?

Czym są tłumaczenia medyczne?

Tłumaczenia medyczne (z których ofertą zapoznasz się tutaj: https://tlumaczenia-gk.pl/medyczne) podobnie jak tłumaczenia prawnicze i techniczne wymagają wiedzy merytorycznej oraz bardzo dobrej znajomości języka obcego. Co ciekawe, tłumacze medyczni są poszukiwanymi specjalistami, którzy bez większych problemów znajdują zatrudnienie.

Czym cechują się medyczne tłumaczenia?

Jak wspomniano powyżej, tego typu tłumaczenia są stosunkowo trudne, ponieważ wymagają znajomości:

  • języka obcego,
  • odpowiedniej terminologii medycznej.

Umiejętności osób wykonujących tłumaczenia są wykorzystywane choćby w przekładach dokumentacji medycznych.

Jak wspomniano powyżej, tego typu tłumaczenia wymagają szerokiej i specjalistycznej wiedzy medycznej, jak również perfekcyjnej znajomości języka obcego

Jakie inne dokumenty wymagają tego typu tłumaczenia?

Tłumaczenia medyczne obejmują szereg dokumentów, w których zawarte są informacje na temat stanu zdrowia pacjentów czy opisujące działanie określonego sprzętu. Tego typu tłumaczenia mogą zatem obejmować:

  1. dokumentację medyczną pacjentów – w tym wypadku wyróżnić można między innymi: historie choroby, wypisy szpitalne, orzeczenia medyczne, recepty, wyniki specjalistycznych badań czy skierowania na badania.
  2. wyniki badań klinicznych  – są to badania między innymi poprzedzające wprowadzenie na rynek produktów medycznych.
  3. zwolnienia lekarskie
  4. publikacje naukowe – mogą to być na przykład opinie i ekspertyzy, a także artykuły i referaty naukowe
  5. instrukcje obsługi wyposażenia medycznego – instrukcjom może towarzyszyć dokumentacja techniczna dotycząca na przykład przeglądów.
  6. certyfikaty medyczne
  7. broszury i ulotki dla pacjentów
  8. dokumentacje medyczne dotyczące produktów leczniczych.

Tłumaczenia medyczne obejmują szereg dokumentów, w których zawarte są informacje na temat stanu zdrowia pacjentów czy opisujące działanie określonego sprzętu

Czym są tłumaczenia medyczne przysięgłe?

Tego typu tłumaczenia wymagają dodatkowych czynności, w tym obejmujących uzyskanie uwierzytelnienia przez dany urząd. Tego typu tłumaczenie zawsze wydawane jest w formie pisemnej, a na każdej z jego stron umieszczana jest pieczęć tłumacza przysięgłego wraz z jego podpisem. Tego typu tłumaczenia mogą być z powodzeniem wykonywane przez lekarzy. W tym wypadku poprawność wykonywanego przekładu jest na dalszym etapie weryfikowana przez tłumacza przysięgłego.

Jakie predyspozycje musi posiadać tłumacz dokumentacji medycznej?

Jak wspomniano powyżej, tego typu tłumaczenia wymagają szerokiej i specjalistycznej wiedzy medycznej, jak również perfekcyjnej znajomości języka obcego. Osoba wykonująca tego typu tłumaczenia musi biegle posługiwać się terminologią medyczną oraz mieć umiejętności związane z odpowiednim redagowaniem teksów. Muszą być one nie tylko zgodne z wiedzą medyczną, ale również spełniać wysokie wymagania w kwestii poprawności gramatycznej i stylistycznej.