Tłumaczenie techniczne – ile kosztuje, oraz czym się wyróżnia?

Tłumaczenie techniczne – ile kosztuje, oraz czym się wyróżnia?

Należy wiedzieć już na wstępie że tłumaczenia techniczne od Tłumaczenia GK to tłumaczenia sporządzone pisemnie, oraz te z rodzaju usług świadczonych przez agencje tłumaczeń technicznych. Polegają one przede wszystkim na tłumaczeniu tekstów o charakterze biznesowym, a także naukowym związanych z przemysłem, techniką, oraz naukami ścisłymi. Tłumaczenia techniczne mogą dotyczyć obszarów z poniższych treści tematycznych:

  • materiałoznawstwo
  • wszelkie procesy technologiczne
  • wszystkie gałęzie produkcji, oraz przemysłu.

Należy wiedzieć, że w odróżnieniu od tłumaczeń specjalistycznych, pojęcie te nie obejmuje nauk społecznych, czyli prawa, ekonomii, a także marketingu. Ważną cechą charakterystyczną jest powszechne używanie języka angielskiego jako języka biznesowego.

Ile kosztuje tłumaczenie techniczne?

Należy wiedzieć już na wstępie że tłumaczenia techniczne od Tłumaczenia GK to tłumaczenia sporządzone pisemnie, oraz te z rodzaju usług świadczonych przez agencje tłumaczeń technicznych

Koszt tłumaczenia technicznego zależy od języka przekładu, oraz objętości jego treści, a także wymaganego tempa pracy weryfikatorów, oraz tłumaczy. Dodatkowo na wpływ ma również cena za całość usługi, a nie tylko w odniesieniu do jednej strony tłumaczenia technicznego. Należy wiedzieć, że koszt wykonania samego przekładu to inna sprawa, a przygotowanie się i zebranie odpowiednich materiałów to druga spawa. Dodatkowo na koszt składa się przetłumaczenie tekstu, oraz grafiki. Trzeba na nowo ułożyć nowo powstały tekst, o innej długości zdań, oraz o innym doborze słów niż oryginał. Takie teksty rzadko kiedy mieszczą się w przeznaczonych dla nich ramach objętości. W związku z tym, jest to dodatkowa praca dla tłumaczy pod względem przesuwania, zmniejszania, oraz powiększania różnych pól, a także miejsc na teksty. Wszystkie te szczegóły są omawiane z klientem, wyjaśniane, a także zawarte w wycenach tłumaczeń technicznych, a także w samych formularzach zamówień.

Język tłumaczeń technicznych

Koszt tłumaczenia technicznego zależy od języka przekładu, oraz objętości jego treści, a także wymaganego tempa pracy weryfikatorów, oraz tłumaczy

Należy pamiętać, że teksty tego typu posiadają specyficzne, oraz naukowe pojęcia, oznaczone technicznym stylem. Należy zachować całkowitą wierność przekładowi, oraz unikać podwójnych nazewnictw. Użyte w treści sformułowania starają się naśladować oryginalną treść, oraz powinny być osadzane w niej w tradycji języka technicznego. Zmiany znajdujące się w szyku wyrazów, a także zdań nie powinny być ograniczane do minimum względem oryginalnego zapisu. Głównie używa się języka angielskiego, zwłaszcza w firmach międzynarodowych, gdzie ten właśnie język służy do komunikowania się, oraz zostaje użyty w komunikacji technicznej. Język niemiecki, jak i angielski stanowią w Polsce prawie 85% całego wolumenu przekładów technicznych.

Najwyższa jakość tłumaczenia technicznego

Rzetelne, oraz prawidłowe wykonywanie tłumaczeń technicznych przez specjalistów wymaga znajomości języka obcego, oraz znajomości branży, a także zasad poprawnej polszczyzny. Wymagana jest również precyzja, oraz dokładność, a także skrupulatność. Treści wymagające technicznego słownictwa, nacechowane są hermetycznym, oraz trudnym do zastąpienia terminem, a także często używana jest oryginalna nomenklatura dla konkretnej firmy. Pamiętać należy, że tłumaczenie nie musi oddawać wiernie treści oryginału, ale przede wszystkim powinno być dopasowane do wymogów językowych, oraz kraju w którym będzie wykorzystywane. Tłumacze techniczni muszą się wyróżniać doświadczeniem, wiedzą merytoryczną, kompetencjami, oraz umiejętnościami organizacyjnymi, które tworzą konieczne ogólne warunku do realizacji tłumaczeń technicznych na wysokim poziomie. Tylko wtedy przekłady realizowane na rynek międzynarodowy będą miały sens, oraz zdobędą sukces.