Specyfika tłumaczeń medycznych

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne wiążą się z największą odpowiedzialnością, jaką można spotkać w różnego rodzaju tłumaczeniach. Wymagają najwyższej jakości pracy. Ponadto ważna jest znajomość aktualnej nomenklatury, podczas wykonywania tłumaczenia tekstów.

Biuro tłumaczeń technicznych

Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, karty charakterystyki, książki serwisowe, dokumentacje przetargowe i wiele innych tego typu tekstów kwalifikuje się jako teksty techniczne, które są niezbędne w codziennej pracy różnego rodzaju specjalistów, a także zwykłych ludzi. Jeśli napisane są w innymi języku, to koniecznie jest ich profesjonalne tłumaczenie.