Specyfika tłumaczeń medycznych

Specyfika tłumaczeń medycznych

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne wiążą się z największą odpowiedzialnością, jaką można spotkać w różnego rodzaju tłumaczeniach. Wymagają najwyższej jakości pracy. Ponadto ważna jest znajomość aktualnej nomenklatury, podczas wykonywania tłumaczenia tekstów.

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne są rodzajem tłumaczeń klasyfikujących się w ramach tłumaczeń bardzo specjalistycznych. Wykonanie ich to ogromne wyzwanie. Zaczynając od tworzenia treści, a kończąc na ogromnej szczegółowości oraz dopasowaniu się do aktualnych norm prawnych wybranego kraju. Szczególnie bardzo restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej, a także Stanów Zjednoczonych oraz Japonii.

Tłumaczenie dokumentów medycznych to najczęściej tłumaczenie wyników badań, dokumentacji medycznej pacjentów oraz historii choroby.

Tłumacze wykonujący tłumaczenia medyczne

To, kto wykona tłumaczenie dokumentacji medycznej – Tłumaczenia-GK, zależne jest od stopnia skomplikowania tekstu, a także przeznaczenia tłumaczenia. Mogą je wykonywać zarówno tłumacze posiadający odpowiednie wykształcenie kierunkowe, jak i praktykujący lekarze. Mimo tego, że to lekarze dysponują największą wiedzą w tej dziedzinie, najlepszymi tłumaczami są przeważnie absolwenci filologii o specjalizacji medycznej.

Tłumaczenie dokumentów medycznych to zadanie dla biur tłumaczeń. Pracują one według wielopoziomowych metod kontroli. W ten sposób w zależności od rodzaju tekstu wybiera się właściwy model pracy. Jeśli chodzi o publikacje popularno-naukowe w pierwszej kolejności wykonywane są przez absolwenta filologii o specjalizacji medycznej. Następnie wspierane są dodatkowo konsultacjami merytorycznymi z lekarzami specjalistami.

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne wiążą się z największą odpowiedzialnością, jaką można spotkać w różnego rodzaju tłumaczeniach

Specyfika tłumaczeń medycznych

Postępująca wiedza, a także bardzo szybko rozwijająca się w tej branży technologia, mają ogromy wpływ na tłumaczenia medyczne. Tylko i wyłącznie posiadając aktualną wiedzę, można dokonać rzetelnego tłumaczenia. Niemożliwe jest więc uzyskanie wysokiej jakości tłumaczenia dokonanego przez jedną osobę. Zadanie to przygotowywane jest wieloetapowo. Dajmy na to tłumaczenie wykonane przez lekarza może być idealne pod względem merytorycznym, ale niekoniecznie interpunkcyjnym. Ważna jest więc współpraca profesjonalistów.

Jakie dokumenty tłumaczy tłumacz medycyny?

Tłumaczenie dokumentów medycznych to najczęściej tłumaczenie wyników badań, dokumentacji medycznej pacjentów oraz historii choroby. Jeśli mają posłużyć jako informacja dla pacjenta, nazywa się je zwykłymi. W przypadku, w którym dokumentacja ma służyć jako dokumentacja medyczna stanu zdrowia i będzie używana przez lekarzy, wskazane jest tłumaczenie medyczne przysięgłego: Kolejne dokumenty to:

  • recepty,
  • zaświadczenia lekarskie i inne.