Biuro tłumaczeń technicznych

Biuro tłumaczeń technicznych

Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, karty charakterystyki, książki serwisowe, dokumentacje przetargowe i wiele innych tego typu tekstów kwalifikuje się jako teksty techniczne, które są niezbędne w codziennej pracy różnego rodzaju specjalistów, a także zwykłych ludzi. Jeśli napisane są w innymi języku, to koniecznie jest ich profesjonalne tłumaczenie.

Tłumaczenie techniczne – co obejmują?

W zakres tłumaczeń technicznych wchodzą bardzo różnorodne teksty. Są to przede wszystkim:

Biuro tłumaczeń technicznych to przekłady z wielu różnych języków europejskich i nie tylko

  • instrukcje obsługi,
  • dokumentacje techniczne i kosztorysy,
  • rysunek techniczny,
  • dokumentacje przetargowe, projektowe,
  • opisy produktów,
  • książki serwisowe,
  • korespondencja biznesowa,
  • katalogi,
  • karty charakterystyki itp.

Każdy z tych tekstów może dotyczyć zupełnie innej branży, np. budowlanej, informatycznej, elektrycznej, ogólnie pojętego przemysłu, produkcji maszyn i urządzeń oraz wielu innych. Biuro tłumaczeń technicznych obejmuje swoim zasięgiem różnego rodzaju teksty i z bardzo różnych dziedzin nauki i życia.

Kto dokonuje tłumaczeń?


Biuro tłumaczeń technicznych to zespół doświadczonych, kompetentnych i posiadający odpowiednie uprawnienia tłumaczy. Zdecydowanie nie wystarczy tylko znajomość danego języka obcego, ponieważ teksty techniczne wymagają również znajomości terminologii branżowej oraz dobrej znajomości tematu. Dlatego teksty przekładają przede wszystkim tłumacze, który są ekspertami w danej dziedzinie, tj. posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe. Są to więc między innymi inżynierzy czy magistrzy oraz osoby, które od lat zajmują się daną branżą, a ponadto posiadają potwierdzone odpowiednimi dokumentami umiejętności językowe. Tylko wtedy można liczyć na rzetelny i zgodny z faktami przekład z innego języka.

Rzetelne przekłady na wiele języków

Biuro tłumaczeń technicznych to przekłady z wielu różnych języków europejskich i nie tylko. Największą część stanowią tłumaczenia z języka angielskiego oraz niemieckiego, ale profesjonalne przekłady możliwe są także z wielu innych języków. Wszystkie przekłady odznaczają się rzetelnością, dokładnością oraz przejrzystością, ponadto zawierają adekwatną do danego tekstu terminologię, dzięki czemu są one w pełni profesjonalne. Ponadto każdy, kto zleca tłumaczenie tekstu, może liczyć na terminową realizację zlecenia. Ceny za tłumaczenia tekstów technicznych mogą być bardzo różne i uzależnione jest to przede wszystkim rodzajem tekstu i stopniem jego trudności, ale zawsze są one adekwatne do jakości. Dzięki temu każdy zleceniodawca otrzymuje profesjonalną usługę.