Co powinniśmy wiedzieć o tłumaczeniach kart charakterystyki?

Co powinniśmy wiedzieć o tłumaczeniach kart charakterystyki?

Dystrybutorzy, producenci oraz importerzy niebezpiecznych substancji dla życia, zdrowia oraz naturalnego środowiska są zobowiązani regulacjami unijnymi, oraz wewnętrznymi do sporządzania karty charakterystyki niebezpiecznej substancji, dla każdego niebezpiecznego produktu wprowadzanego do handlowego obiektu. Sam sposób przygotowania oraz także tłumaczenie kart charakterystyki – Tłumaczenia – GK jest obwarowane licznymi wymaganiami, oraz regulacjami. Jego struktura oraz zawartość normowane są przepisami prawnymi. Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji jest dokumentem, do którego posiadania jest zobowiązany absolutnie każdy producent chemicznych substancji bądź też podmiot, który na rynek wprowadza substancje niebezpieczne. Są to głównie preparaty chemiczne.

Co jest zawarte w dokumencie? W dokumencie są zawarte opisy zagrożeń, które spowodować może dana substancja chemiczna, dan podstawowe fizykochemiczne, jak i wszelkie wytyczne co do użytkowania właściwego produktu, a także instrukcje przedmedycznej pomocy w razie wypadku na skutek nieprawidłowego użycia produktu. Cel podstawowy tegoż dokumenty to informowanie o zagrożeniach potencjalnych, które wynikają z użytkowania danej substancji, wszelkich metodach zapobiegania oraz procedurach, które wykonać należy w przypadku skażenia, jak i niewłaściwego użycia produktu.

Zasady tworzenia tłumaczenia kart charakterystyki

Wszelkie zasady narzucają sam sposób tworzenia oraz także tłumaczenia kart charakterystyki. Stosowane rozporządzenie ma na celu zapewnienie bardzo wysokiego poziomu zdrowia oraz ochrony środowiska. W przypadku tłumaczenie kart charakterystyki, każdy tłumacz jest zobowiązany do używania utartych zwrotów, które to określają formy zagrożeń fizykochemicznych, jak i sposoby radzenia sobie w razie jakiegokolwiek wypadku. Zwroty te noszą nazwę hazard statements. Są one używane na etykietach niebezpiecznych substancji oraz określają sam charakter wszelkich zagrożeń dla środowiska lub też człowieka, które wynikają z użycia nieprawidłowego produktu. Do nich należą między innymi takie zwroty jak ostra toksyczność, przewlekła toksyczność oraz także dawka LD50, a więc dawka śmiertelna. Wszystko to wydaje się bardzo skomplikowane. Jednak tłumacz, który ma już doświadczenie w tłumaczeniu kart charakterystyki, robi wiele rzeczy wręcz automatycznie. Musimy to nazwać absolutnym profesjonalizmem. Lubimy współpracować z takimi specjalistami. Znajdziemy bez problemu tłumaczy, którzy głównie zajmują się tłumaczeniami kart charakterystyki.