Tłumacz techniczny – czym się zajmuje

Tłumacz techniczny – czym się zajmuje

Tłumaczenia techniczne są trudne, ponieważ wymagają od osób dokonujących przekładu nie tylko biegłego posługiwania się językiem obcym, ale również odpowiedniej wiedzy merytorycznej. Warto podkreślić, że w przypadku tego rodzaju tłumaczeń szczególne trudności może sprawiać konieczność posługiwania się specjalistycznym językiem oraz znajomość danej tematyki.

Komu zlecane są tego rodzaju tłumaczenia?

Tłumaczenia techniczne powierzane są tłumaczom, którzy:

  • pracują samodzielnie,
  • są zatrudniani w specjalistycznych podmiotach.

Tłumacz techniczny może bowiem prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również może pracować na etacie w innym podmiocie.

Tłumaczenia techniczne są trudne, ponieważ wymagają od osób dokonujących przekładu nie tylko biegłego posługiwania się językiem obcym, ale również odpowiedniej wiedzy merytorycznej

Czym cechują się tłumaczenia techniczne?

Jak wspomniano powyżej, praca tłumacza technicznego jest trudna i wymagająca. Wymaga ona znacznego nakładu pracy i czasu. Tłumacze techniczni to osoby biegle władające językiem obcym, które są również zaznajomione ze specjalistycznym słownictwem.

Kiedy warto skorzystać z pomocy tłumacza technicznego?

Tłumaczenia techniczne są niezbędne w razie chęci wprowadzania określonych produktów pochodzących zza granicy na teren kraju. Wówczas wyrobom musi towarzyszyć dokumentacja, która uprzednio została przetłumaczona na język polski. Tego rodzaju dokumentacja może obejmować między innymi:

  1. specyfikację techniczną – może ona dotyczyć choćby sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, pralek czy odkurzaczy.
  2. Instrukcji obsługi – są one niezbędne w przypadku wprowadzania danego wyposażenia do obrotu.
  3. dokumentacji dotyczącej tematyki związanej z branżą budowlaną lub sektorem finansowym

Tego typu dokumentacja jest konieczna w przypadku prowadzenia współpracy międzynarodowej, w tym choćby zawierania umów. Co ważne, tego typu tłumaczenia wymagają nie tylko płynnej znajomości języka obcego, ale również znajomości branżowej terminologii i właściwej interpretacji tekstu.

Na co należy zwracać uwagę zlecając tłumaczenia tekstu?

Godny polecenia tłumacz techniczny powinien swoją pracę wykonywać z należytą troską oraz odpowiedzialnością. Nie można bowiem zapominać o tym, że poprawność tłumaczenia dotyczącego właściwej obsługi danego sprzętu decyduje o bezpieczeństwie jego użytkowników. Nieprawidłowe tłumaczenie może również powodować zagrożenie związane z uszkodzeniem danego wyrobu. Tłumacz techniczny powinien zatem mieć świadomość wagi wykonywanych czynności oraz powinien dążyć do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Może i powinien on uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach oraz kursach.